Nagradna igra

POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE - brezplačna vinjeta 2020

 

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je podjetje WiService, servis telefonov. Gregor Brajar s.p., Bevkova cesta 3, 1290 Grosuplje, id. št. za DDV: SI25625152, Matična številka: 8152519000.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 27.1.2020 do 31.1.2020 do 19:00 na FB strani WiService, servis telefonov.. Nagrajenci bodo znani do 2.2.2020.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: sodelujoči).

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NJEN MEHANIZEM

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da deli objavo, všečka FB stran WiService, servis telefonov in v komentarju označi vsaj še eno osebo.

5. ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki delijo objavo, všečkajo FB stran WiService, servis telefonov in v komentar objave označijo vsaj eno osebo, najkasneje do 31.1.2020 do 19:00. Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Žrebanje nagrajenca bo potekalo 1.2.2020, ali 2.2.2020 s programom Random Comment Picker Facebook. Uporabnike bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagradne obvestili v novi objavi na Facebook profilu WiService, servis telefonov.. Nagrajenec se mora javiti v privatno sporočilo v roku 2 dni. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen in se mu nagrade ne podeli.

6. NAGRADNI SKLAD

Seznam nagrad:

- 1x letna avtomobilska vinjeta za leto 2020

- 1x servis storitev v vrednosti do 50€ (razliko do popravila se ne izplačuje v denarni obliki)

- Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti

7. SPLOŠNO O NAGRADAH IN O NAGRAJENCU

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. DRUGE DOLOČBE

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani WiService, servis telefonov Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje družabnega omrežja Facebook,

- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

-kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

9. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

 

Ljubljana, 27.1.2020

WiService, servis telefonov

Vnesite svoj e-mail naslov za obvestila o popustih in novih izdelkih

Novice o popustih in novih izdelkih